3-lags glass

Våre 3-lags glass fast karm finnes både med og uten aluminiumsbekledning ihht vedlagte snitt, se under. Legg merke til U- og lydverdiene!! Det er også mulighet til å få som flerluft/inndelt. Muligheter til montert Adjufix. Valgmuligheter av kulør, sprosser, solbeskyttelse glass, sikkerhetsglass mm.

Brannklasser

EW30, EI30, EW60, EI60

Brannbeskyttelse

beskyttelse mot brann fra begge sider

Karmdybde tre

131mm

Karmdybde tre/alu

142mm

U-verdi

0,9 eller bedre

Lydreduksjon

Minst Rw 46dB

Produktinformasjon

EW30 System 1200

EI30 System 1100

EW60 System 1800

EI60 System 1000

Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/side tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering festehull Snitt losholt tre Snitt post tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu
Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/sider tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering Festehull Snitt losholt tre Snitt post tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu
Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/sider tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering Festehull Snitt losholt tre Snitt post tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu
Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/sider tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering Festehull Snitt losholt tre Snitt post tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu

2-lags glass

Våre 2-lags glass fast karm finnes både med og uten aluminiumsbekledning ihht snittegninger, se underliggende filer. Muligheter til flerluft/inndelinger. Valgmuligheter på kulør, sprosser, solbeskyttelsesglass, sikkerhetsglass mm.

Brannklasser

EW30, EI30, EW60, EI60

Brannbeskyttelse

Beskytter mot brann fra begge sider

Karmdybde tre

112mm

Karmdybde tre/alu

123mm

Produktinformasjon

EW30 System 300

EI30 System 500

EW60 System 1600

EI60 System 100

Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/sider tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering festehull Snitt losholt tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu
Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/sider tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering Festehull Snitt losholt tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu
Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/sider tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering Festehull Snitt losholt tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu
Ytelseserklæring Snitt topp/sider tre Snitt bunn tre Snitt topp/sider tre/alu Snitt bunn tre/alu Montering Adjufix Montering Festehull Snitt losholt tre Snitt losholt tre/alu Snitt post tre Snitt post tre/alu Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre Snitt vertikal sammenkobling karm mot karm tre/alu Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre Snitt horisontal sammenkobling karm mot karm tre/alu