Brannklassifiserte vinduer

Vi produserer brannklassifiserte vinduer, både åpningsbare og faste, samt glasspartier for både innvendig og utvendig bruk. Disse finnes i klassene EW30, EI30, EW60 og EI60.

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene.

Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav i forskriften. Dette gjelder for eksempel krav knyttet til tilgjengelig boenhet. Andre funksjonskrav er fortolket og gitt som preaksepterte ytelser i denne veiledningen. Dette gjelder for eksempel i stor grad for sikkerhet ved brann.

III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

§ 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og den nødvendige tiden for rømning og redning.

(2) Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning.

Brannglass

Vi anvender utelukkende laminert brannglass i våre konstruktioner, i første hand Pilkington Pyrostop i klasse EI og Pyrodur i klasse EW. Pyrostop og Pyrodur er et laminert glass med brannsjikt og kan kombineres med forskjellige funksjonsglass som for eksempel:

Frostet glass, forskjellige ornamentalas, energispareglass, lydglass, selvrensende glass og sikkerhetsglass i de fleste klasser. 

Personsikkerhet

Pilkington Pyrostop/Pyrodur klasses som laminerte sikkerhetsglass i klassene 1B1/2B2. Ved brekkasje sprekker glasset og holder glassbitene sammen, hvilket forhindrer personskader.

Godkjente konstruksjoner

Brannbeskyttende vinduer/glass partier branntestes som enkel byggningsdel, d.v.s at glasset og innfestning i karmkonstruksjonen må som enhet stoppe brann og gass ifølge brannkravet, uansett brannside. For å hindre brannspredning og personskader, bør man alltid velge branntestede og sertifiserte produkter for vinduer, glass partier og dører.

Lydreduksjon

Pilkington brannglass har som enkeltglass god lydreduksjon og passer utmerket til støydemping. Ved ulike lydkrav kombineres brannglasset med Pilkington Optiphon som isolerrute. Ved høye krav på lydreduksjon medvirker vi med skreddersydde løsninger i samarbeid med Pilkington.

Montering/Lagring

Våre brann produkter skal monteres i henhold til vår monteringsanvisning og kan monteres i temperaturer mellom -40 til +50 o C. Brannglass er ømfintlige for hurtige temperatursvingninger og fuktighet og bør derfor lagres i tørre og ventilerende rom/lager.

Karm

Hele produktsortimentet er branntestet med karm av furu, vilket innebærer at alla andre treslag med høyere densitet ingår i produktsertifiseringen. Eksempel er treslag som bjørk, bøk, eik, ask, teak etc.

Maks størrelse på vinduer

All produksjon er kundeorderstyrt og vi har ingen lager med standardprodukter! Størrelse tabellene er rettledende på 1-luft / 1-rams.

Andre løsninger på forespørsel. 

Ved spørsmål om våre produkter eller bestillinger, ta kontakt!