Brannklassifiserte vinduer og glasspartier med en av bransjens beste U-verdi for 3-lags glass EI60 og EW60

Hvordan beskytter man en boenhet mot brannspredning?

Om en brann bryter ut, er det viktigste å redde liv og minske mulig materiell skade. Dette kan forebygges med brann vindu. Brann vindu har egenskaper som kan stoppe eller begrense spredningen av brannen. En god beskyttelse redder liv og minsker skader.

System Pyrokno®

System Pyrokno® er et registrert varemerke av CE-merkede og sertifiserte brannklassifiserte faste- og åpningsbare vinduer i fasade, samt innvendige glass partier. Pyrokno Sverige AB eier eneretten til markedsføring og tilverkning av System Pyrokno® i Sverige, Norge og Danmark.

Se våre vinduer

CE-merket og sertifiserte vinduer.

Alle produkter som inngår i System Pyrokno® er CE-merket og sertifiserte samt skiltet for brann fra begge sider. Branntestede med karm av furu og klassifiserte i henhold til NS-EN 16034:2014 og NS-EN 13501-2:2016 Alle andre treslag med høyere densitet inngår i godkjennelsen.

Les mer

Vi spesialiserer oss mot

Industri

Industri

Kontor

Kontor

Boliger

Boliger

Offentlig miljø

Offentlig miljø

Ved spørsmål om våre produkter, ta gjerne kontakt med oss!