Håntering og lagring

Brannklassede vinduer må hånteres og lagres tørt og får ikke utsettes for direkte sollys! Brannglasset er følsomme for hurtige temperatursvingninger og fuktighet og må derfor lagres i tørre og ventilerende lager/rom. Når disse er montert i veggen er ovennevnte ikke et problem!

Monteringsanvisning

Brannklassede vinduer må monteres etter vår monteringsanvisning for å bli godkjent etter montering i henhold til våre Produktsertifikater. Monteringsanvisningen skal følges og dokumenteres gjennom signering. Dokumentet skal lagres sammen med øvrig brann dokumentasjon.

Vedlikehold / rengjøring

Bruk flytende rengjøringsmiddel blandet med vann. Bruk ikke middel som kan ripe eller løse opp overflaten. Unngå tynner, aceton, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengør ovenfra og ned, ellers risikerer en at render oppstår. Tørk med svamp eller klut. Vanskelige flekker bearbeides lett med konsentrert rengjøringsmiddel eller lakknafta. Som regel kreves bare rengøring om skader ikke har oppstått eller slitasjen har vært unormal.

Vedlikehold

Som regel kreves bare rengjøring om skader ikke har oppstått eller slitasjen har vært unormal. Mindre skader utbedres med pensel og syntetisk lakkfarge i samma kulør og glans. Større skader krever som regel sparkling, pussing og total ommaling.

Garanti

Pyrokno Sverige AB gir 10 års garanti mot fukt/råteskader for fabrikkbehandlede og glassede brannglasspartier/vinduer, samt 10 års garanti mot kondens i isolerruter med brannglass.

CE-merking og Sertifiserte produkter

Vi anvender Kiwa for sertifisering av alle våre produkter både CE-merkede og sertifiserte. Kiwa gjør årlig kontroll for å tillse at vi jobber etter produksjonsrutiner og manualer.